Stichting de Moeder’s Geuren

Stichting De Moeder’s Geuren is de stichting van de Moeder’s Geuren bloemenwierook, die u kunt vinden op www.wierook.nl en winkel.wierook.nl

Schoolprojecten

De nieuwste wetenschappelijke inzichten in de ontwikkeling van baby’s zijn ongekend en tonen aan dat wij de ontwikkelingen bij baby’s en peuters zwaar onderschatten en door onwetendheid vrijwel volledig onbenut laten.

Onderwijs projecten gebaseerd op de Glenn Doman onderwijsmethode in India en Nederland.

Vredesprojecten

The International Centre of Peace and Development (ICPD) zet het werk voort van The International Commission on Peace and Food (ICPF) die onder voorzitterschap stond van Prof. M.S. Swaminathan.

In 1994 werd het rapport Uncommon Opportunities – An Agenda for Peace and Equitable Development van de ICPF aangeboden aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

EM Projecten

De Stichting wil het gebruik van EM in India stimuleren, voorbeeldprojecten
opzetten en ondersteuren.

EM in de vorm van keramiek kan ook toegepast worden in verf, bouwmaterialen en dergelijke. In ons Stilte Resort zullen wij bij de bouw zoveel mogelijk gebruik maken van EM technieken.

Elk kind is een potentieel genie

Op de  Primrose school en de Shikshayatan school in Tamil Nadu, Zuid India, wordt het onderwijs van de toekomst ontwikkeld. Lees meer…

“Elk Kind Kan Een Genie Worden” – artikel in Ode magazine december 2011

EM – An Earth Saving Revolution

Effectieve micro-organismen, kortweg EM genoemd is een mengsel van gewoon in de natuur voorkomende micro-organismen. Zij zorgen voor een grotere oogst, lekkerder groenten, meer energie, gezonder vee, zuiverder water… zonder gebruik van chemicalien, kunstmest en pesticiden.  De Stichting wil het gebruik van EM in India en Nederland stimuleren, voorbeeldprojecten opzetten en ondersteunen.

Onze doelstellingen:

Het initiëren, ontwikkelen, ondersteunen, stimuleren, begeleiden en tot stand brengen van activiteiten en projecten die bijdragen aan de verbetering van het welzijn en de ontwikkeling van de mensen in India en Nederland.

De Stichting heeft tot doel projecten en activiteiten te ontwikkelen en te ondersteunen die als voorbeeld kunnen dienen voor navolging in een grotere context en voor algemeen belang.

De Stichting focust op specifieke projecten op het gebied van vernieuwend onderwijs, biologische landbouw en duurzaam milieubeheer, toegepaste kennis van sociale ontwikkeling en wereldvrede. Voor onderwijs, landbouw en milieu projecten ligt de nadruk op projecten in India en Nederland, terwijl de sociale ontwikkeling en wereldvrede projecten internationaal georiënteerd zijn.

Het motto van de Stichting is het brede “voor vooruitgang”.