EM projecten

An Earth Saving Revolution

“An Earth Saving Revolution”

– titel van het boek van Prof. Teruo Higa de ontdekker van EM

EM (Effectieve Microorganismen) is een mengsel van nuttige, onschadelijke, regeneratieve micro-organismen, die vrij in de natuur voorkomen. De lijst van toepassingsmogelijkheden van EM is nagenoeg eindeloos.

EM kan met succes gebruikt worden in:

Land en tuinbouw, fruit en bloementeelt (EM kan het gebruik van kunstmest en pesticiden overbodig maken)

Veeteelt en hygiene voor huisdieren

Het groen- en bosbeheer van steden en gemeenten

Viskwekerijen en zwembaden

Huis, vijver en tuin

Bedrijven om milieuproblemen zoals water-, lucht- en bodemverontreiniging op te lossen

Om GFT – afval om te zetten in waardevol organisch materiaal

Voor lichaamshygiëne en allerlei gezondheidsproblemen

De Stichting wil het gebruik van EM in India stimuleren, voorbeeldprojecten
opzetten en ondersteunen.

EM in de vorm van keramiek kan ook toegepast worden in verf, bouwmaterialen en dergelijke. In ons Stilte Resort zullen wij bij de bouw zoveel mogelijk gebruik maken van EM technieken.

Wij zullen tevens EM in het natuurgebied bij de verzorging van de dieren en planten gebruiken.

De Stichting sponsort EM schoolprojecten in Nederland. Kinderen leren met EM te experimenteren en voedselafval van de school op school te composteren.
Lees verder op www.emvereniging.nl.