Glenn Doman – Leer-je-baby-lezen project

Home » Future Education » Glenn Doman – Leer-je-baby-lezen project

Leer-je-baby-lezen project

Leer-je-baby-lezen project of Het Ware Kind project wil elk jaar 2 miljoen euro bij elkaar brengen om ieder kind dat in Nederland geboren wordt (164.000), een leren-lees-pakket te geven.

Met het gratis leren-lees-pakket kan ieder kind samen met zijn moeder leren lezen. Wanneer het project succesvol wordt zullen alle scholen hun lesprogramma’s moeten aanpassen omdat die kinderen lezen en rekenen al onder de knie hebben als ze voor het eerst naar school gaan.
Met een Engelse taalmodule spreken en lezen ze dan ook al Engels.
Hoe eenvoudig kun je als moeder de toekomstige wereld van je kind interessanter, mooier, leuker en veiliger maken?

De aspirant ware vrouwen, schrijfsters van het boek “De Ware Vrouw, het eeuwige mysterie van de vrouw ontraadseld” geven 52% van de opbrengst van ons boek aan het Ware Kind project van Stichting de Moeder’s Geuren.

Onderstaand vindt u het hoofdstuk hierover uit het boek “De Ware Vrouw, het eeuwige mysterie van de vrouw ontraadseld”:

Oplossing 3: Elk Kind kan een Genie worden

– het einde van geweld –

Glenn Doman heeft een bijzonder inzicht in het functioneren van onze geest in samenhang met onze hersenen. Onze hersenen zijn een instrument voor onze geest, voor ons bewustzijn, zegt hij.
Als het instrument beschadigd is, de hersenen niet goed werken, betekent dat niet dat er iets mis is met ons bewustzijn. Hij laat zien dat er geen verband is tussen bewust-zijn en het instrument van bewustzijn, zoals een beschadiging aan onze auto geen effect heeft op het bewustzijn van de bestuurder (nou ja, wel op zijn humeur).

Dit inzicht gebruikte hij om kinderen met beschadigde hersenen een normaal leven te laten ontwikkelen. Door het doen van specifieke oefeningen die hun hersenen ontwikkelen, kunnen nieuwe verbindingen in hun hersenen gevormd worden en kunnen zij gaan functioneren zoals normale kinderen.
Zelfs dove kinderen, blinde kinderen leren horen en zien in zijn instituut (met een succesrate van meer dan 85%). Een lichamelijke beschadiging in de hersenen kan vaak met oefeningen omzeild worden. Andere delen van de hersenen kunnen leren taken over te nemen.

Het bewustzijn blijft onaangetast bij beschadiging van de hersenen zoals we kunnen zien in een Belgische documentaire over een 27 jarige Noorse jongen die niet kon lopen of praten. Met enorme inspanningen en de hulp van vele vrijwilligers uit het dorp kan hij nu lopen en schrijft hij hoe hij 27 jaar zich onmogelijk kon uiten, maar wel helemaal bewust was als ieder ander mens.
Hij hoopt in de toekomst ook te leren praten.

Glenn Doman vroeg zich vervolgens af wat er zou gebeuren als hij de oefeningen die hij had ontwikkeld voor beschadigde hersenen, zou gebruiken bij kinderen met goedwerkende hersenen.
De resultaten waren baanbrekend.
Hij ontdekte dat veel stoornissen, kleine gebrekjes die ons nauwelijks opvallen maar ons wel een leven lang vergezellen, kleine kloofjes tussen hersendelen, hersengebieden, voorkomen worden of – beter gezegd – overbrugd worden door het kind genoeg te laten kruipen voor het kan lopen. Creeping and Crawling (kruipen en tijgeren) noemt hij dat. Dat voorkomt veel kleine probleempjes in onze hersenen, maar het zorgt ook voor een optimale, zelfs ideale, ontwikkeling van de hersenen van het opgroeiende kind.

Hij ontdekte vervolgens dat een kind vanaf 8 maanden kan leren lezen en dat de beste leeftijd om andere talen te leren 4 jaar is.
Kinderen leren veel liever dan ze spelen, observeerde hij. Kinderen leren spelenderwijs en de honger naar leren is vele malen groter dan wij beseffen (mogelijk omdat wij die honger niet meer kennen en die honger bij ons kind met een Nee op alles stoppen).
We houden onze kinderen dom en verveeld. Niet gek dat ze lastig worden als ze zich stierlijk vervelen. Al gauw zetten we ze voor de televisie, kunnen ze zien wat hen te wachten staat.
Het is onze enorme vergissing dat een baby niets kan, ‘als je iets wil moet je dat maar zeggen’ is ons motto?

Een kind dat op eenjarige leeftijd leert lezen zal altijd blijven lezen en als het lezen uitgebreid wordt met de methode van ‘opdoen van encyclopedische kennis’, zal het kind altijd gezonde interesses ontwikkelen. Ons leven is een actieve zoektocht, geen passief kijkspel. En ouders, hoe weinig last heb je van een kind dat aan het zoeken is! Jengelen doen ze als ze zichzelf niet bezig kunnen houden, niets geleerd hebben dat hun interesses blijft opwekken.

Als een kind naar een Glenn Doman geïnspireerde school kan, zal het uitgroeien tot een compleet mens. Niet alleen met een ontwikkeld verstand maar ook met een ontwikkeld hart en gevoel. Harmonie tussen verstand en gevoel, hoofd en hart, wordt coherentie genoemd en werkt preventief bij veel gezondheidsproblemen waaronder ook psychologische problemen.

De Primrose School in Puducherry, Zuid-India is zo’n school. Kinderen vanaf 2,5 jaar leren spelenderwijs zo veel en zo snel dat zij geen huiswerk nodig hebben of krijgen (ook niet als ze achter lopen).
De methode van leren in vrijheid werkt zo goed dat examens of repetities onnodig zijn. Om voor de universiteit te kunnen kwalificeren moet er een officieel door de overheid gehouden examen worden gedaan. Alle leerlingen doen het examen en iedereen slaagt. Iedereen kwalificeert zich daarmee zelfs om tot Oxford of Cambridge te worden toegelaten.
En… er is meer: er wordt niet gepest en er is geen ongezonde competitie tussen de kinderen op een Glenn Doman geïnspireerde school. Er is geen schooluitval, er zijn geen drop-outs. Kun jij berekenen hoeveel geweld dat later in de maatschappij scheelt?

Wij, aspirant ware vrouwen, zien dat voor alles in het leven, voor elk probleem, al een goede oplossing gevonden en ontwikkeld is. Waarom zouden we genoegen nemen met scholen waar kinderen met tegenzin naar toe gaan, waar getreiterd en gepest wordt, waar een kind niet veilig is, waar kinderen de school verlaten, waar kinderen niet spelenderwijs kunnen leren?

Wij, aspirant ware vrouwen, willen iets doen voor elk kind dat in Nederland geboren wordt. Wij geven 52% van de opbrengst van ons boek aan het Ware Kind project van Stichting de Moeder’s Geuren. Het Ware Kind project wil elk jaar 2 miljoen euro bij elkaar brengen om ieder kind dat in Nederland geboren wordt (164.000), een leren-lees-pakket te geven. Met het gratis leren- lees-pakket kan ieder kind samen met zijn moeder leren lezen.
Als het project succesvol wordt zullen alle scholen hun lesprogramma’s moeten aanpassen omdat de nieuwe kinderen lezen en rekenen al onder de knie hebben als ze voor het eerst naar school gaan. Met een Engelse taalmodule spreken en lezen ze dan ook al Engels.

Hoe eenvoudig kun je als moeder de toekomstige wereld van je kind interessanter, mooier, leuker en veiliger maken?