Stichting De Moeder's Geuren is de stichting van de Moeder's Geuren wierook, die u kunt vinden op www.wierook.nl en winkel.wierook.nl

Home Encyclopedie

Encyclopedie van Sociale Ontwikkeling

Encyclopaedia on the process of Social Development

Een belangrijke activiteit van The Mother's Service Society, die de Stichting wil ondersteunen, is het samenstellen van een Encyclopedie van het Proces van Sociale Ontwikkeling. Dit proces is uitgewerkt in 394 principes. Onder elk principe komen verschillende facetten van het leven/de maatschappij aan de orde, zoals organisatie, institutionalisering, bevolking, geld etc. De encyclopedie omvat een uitvoerige Theorie van sociale ontwikkeling, in termen van geschiedenis, literatuur, maatschappij en leven, die de lezer in staat stelt zijn leven en werk vanuit een nieuw perspectief te zien. Toepassing van de theorie zou ons in staat moeten stellen zonder uitzondering elk bekend probleem op te lossen. Het samenstellen van een dergelijke encyclopedie is nog niet eerder ondernomen.

Het uitvoeren van een dergelijk omvangrijk project zou ondenkbaar zijn zonder het bestaan van Internet. Nochtans vraagt dit project veel menskracht. Een initiatief dat de Stichting de Moeder's Geuren graag wil ondersteunen.
De laatste ontwikkelingen treft u aan op humanscience.wikia.com.

 

Scientific Reversal in the Offing?

Een Engelstalig artikel met de vraag of er een wetenschappelijk kantelpunt in het verschiet ligt. Geschreven door Robert van Harten, voorzitter van De Moeder's Geuren.

Verschenen in het e-journal Cadmus van the World Academy of Art & Science (WAAS) op 1 november 2018. Lees het artikel als PDF.

Read more...

 

Human Science Wikia

Op humanscience.wikia.com vind je de laatste ontwikkelingen op het gebied van Sociale Ontwikkeling.

 

394 Principles of Social Development

A list of 364 principles of human development with brief comments. These principles form the basis for all the Societys theoretical and practical work on the process of individual and social development. Most of them are elaborated in other documents on the website of Mother's Service Society.

Read more...

 

Theorie van Sociale Ontwikkeling

De encyclopedie omvat de "Comprehensive Theory of Social Development" (Uitvoerige Theorie van Sociale Ontwikkeling), in termen van geschiedenis, literatuur, maatschappij en leven, die de lezer in staat stelt zijn leven en werk vanuit een nieuw perspectief te zien. Toepassing van de theorie zou ons in staat moeten stellen zonder uitzondering elk bekend probleem op te lossen.

Read more...