World Peace Army – Wereld Vredesleger toelichting voor DDK-leden

Home » Vredesprojecten » World Peace Army – Wereld Vredesleger toelichting voor DDK-leden

2004
Beste collega DDK-leden (De Derde Kamer),
Graag willen de indieners van het onderwerp Wereldvredesleger het de plaats in jullie hoofden geven die het verdient door jullie aandacht te vragen voor onderstaande toelichting. Let wel: het gaat hier om het meest controversiële, maar ook meest ingrijpende voorstel van De Derde Kamer 2004!

Introductie

Jullie herinneren je allemaal nog de stemming tijdens de bijeenkomst in Amsterdam op 12 juni. Voor hen die er niet bijwaren: het Wereldleger werd met bijna 100% rode kaarten weggestemd… Zijn er onder jullie zo weinig vredesactivisten of is er sprake van een misverstand?

We gaan uit van een misverstand, want het onderwerp is van zo’n grote waarde voor de toekomst van de mensheid dat een ieder, voorzien van de juiste informatie, wel enthousiast moet worden! Nadere uitleg en onderbouwing zijn dus nodig.

Weerstand

We hebben gemerkt dat alleen al de term ‘ Wereldleger’ veel weerstand en emoties oproept, vandaar dat we de naam hebben veranderd. Helaas is op 12 juni ook nog eens een totaal verkeerde stelling verschenen, waardoor het onderwerp niet de credit kreeg die het verdient. Tot slot zijn ook de dimensie en omvang van dit voorstel voor veel mensen in eerste instantie afschrikwekkend. Toch vragen we van jullie om samen met ons de gedachtesprong te wagen en open te gaan staan voor dit ingrijpende vredesvoorstel!

Wat is een Wereldvredesleger?

Kort samengevat is het Wereldvredesleger voor elk deelnemend land de garantie dat het niet zal worden aangevallen en dus de garantie voor vrede, veiligheid en stabiliteit.

Wat gaat het Wereldvredesleger voor jou betekenen?

Stel je voor. Je leeft in een wereld zonder dreiging van oorlog waar fysiek geweld niet meer getolereerd wordt. Alle menselijke creativiteit gaat vervolgens naar constructieve, innovatieve ideeen die bijdragen aan jouw welzijn en welvaart. Denk bijvoorbeeld eens aan wat er in jouw wereld gebeurd is na de val van de Muur in 1989.

Historisch perspectief

Velen beseffen nog niet de historische impact die de val van de Muur op de ontwikkeling van de wereld heeft gehad en nog zal hebben. We kunnen zelfs spreken van een tijdperk voor en een tijdperk na ‘de Muur’. Zo is het fenomeen Internet ons leven fundamenteel aan het veranderen, maar het had zich nooit globaal kunnen ontwikkelen zonder het verdwijnen van de twee elkaar bestrijdende machtsblokken. Het Wereldvredesleger is qua impact een overeenkomstig fenomeen en tevens een logische ontwikkeling in dit post-Muur tijdperk.

Voor de val van de Muur was denken in termen van oorlog de norm. ‘Oorlog en dreiging hebben altijd bestaan en zullen altijd blijven bestaan’ was de overheersende denktrend en ook nu nog blijven velen in dit oude patroon hangen. Het Wereldvredesleger is een volgende ‘quantumleap’ en zal definitief het tijdperk van vredesdenken doen aanbreken. De val van de Muur heeft niet alleen fysiek plaatsgevonden: er is ook een muur in ons hoofd weggevallen. Het Wereldvredesleger zal ons bevrijden van een tweede muur, de muur van angst. Het bevrijdende effect zal nog groter en fundamenteler zijn.

Utopie?

Sommigen hebben dit idee als utopisch bestempeld. Maar weet dan dat in november 2004 in New Delhi het congres ‘Uncommon Opportunities: A Roadmap for Employment, Food & Global Security’ plaatsvindt waar het Wereldvredesleger het onderwerp van de eerste dag is! De Indiase Minister van Buitenlandse Zaken opent deze dag ten overstaan van genodigde gasten als Queen Noor van Jordanie, Michael Gorbatsjov, H. H. Dalai Lama, de Indiase Minister President, mw. Ghandi (president Congrespartij) en de voorzitter van Pugwash (Nobelprijs voor de vrede in 1995). Utopie? Bedenk dat ooit de VN, Oostbloklanden bij de EU en een Europees leger ook als utopieen zijn bestempeld….

Argumenten voor een Wereldvredesleger

Naast bovenstaande fundamentele argumenten, hieronder nog een aantal aanvullende argumenten op een rij:

  • We weten dat (dreiging van) oorlog en destructie een rem vormen op vooruitgang en economische ontwikkeling. Een Wereldvredesleger zorgt voor vrede en stabiliteit wat de sleutel is tot een voortdurende economische groei en ontwikkeling.
  • Na de val van de Muur zijn de wereldwijde uitgaven aan defensie al aanzienlijk gedaald; deze zullen met het Wereldvredesleger verder dalen. Hoe meer deelnemende landen, hoe lager de uitgaven per land.
  • Met de opkomst van China en India als economische grootmachten kan competitie met de VS en de EU tot spanningen leiden. Het Wereldvredesleger fungeert dan als stabiliserende factor.
  • Terrorisme en drugshandel zijn globale problemen die alleen door een globale macht als een Wereldvredesleger effectief kunnen worden bestreden.
  • De enige reden voor landen om kernwapens te behouden en te verkrijgen is dreiging. Daarom zal structurele afwezigheid van dreiging het begin van het einde van kernwapens betekenen. Kun je zelf een andere weg bedenken om uiteindelijk in een kernwapenvrije wereld te belanden?
  • De politieke timing op het op de agenda te zetten is goed. Nederland, met haar reputatie op het gebied van het bevorderen van wereldvrede, is tenslotte voorzitter van de Europese Unie.
  • Uiteindelijk zal het Wereldvredesleger het laatste leger in de wereld zijn aangezien geen enkel individueel land nog een leger zal willen noch nodig hebben! Het Wereldvredesleger is het instrument voor Wereldvrede.

Argumenten tegen een Wereldvredesleger

  • Argumenten tegen Wereldvrede hebben we niet kunnen verzinnen, jij wel?